มอบพัดลมให้ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม เวลา 14.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และ อสม.ประจำศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองเมืองบูรพา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย