พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยมีพระเทพเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวนาราม ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดอภิสิทธิ์