พิธีเปิดงานลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “สืบสานฮีตฮอย ลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อปอาหารปลอดภัยไร้ แอลกอฮอล์” มีนายนที มนตริวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนางวริฐา จันทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวมหาสารคาม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการประกวดนางนพมาศจาก 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 5 นางสาวกุลณัฐ คําหา รับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ ชุมชนตักสิลาส่งเข้าประกวด อันดับที่ 1 นางสาววนิศรา แสนยายน หมายเลข 6 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 ส่งเข้าประกวด อันดับที่ 2 นางสาวกุลณัฐ คำหา หมายเลข 5 ชุมชนตักสิลาส่งเข้าประกวด อันดับที่ 3 นางสาวศิรินรัตน์ ปัดมะริด หมายเลข 12 ชุมชนนาควิชัย 3 ส่งเข้าประกวด ณ ริมคลองสมถวิล (สะพานสงวนเผ่า)