พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศล และนำผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และพระสงฆ์อนุโมทนาจนเสร็จพิธี ณ.วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม