พิธีปิดการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 14.30 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานปิดการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2562 ตามโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2562 โดยมีนางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร