พิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มิถุนาย.เวลา 09.00 น.นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง