ประชุมสรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และ นายคณภัทร บุญศรี ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาล ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาสารคาม เครือข่ายกิจการสื่อสารโทรคมนาคม สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความเป็นระบบเรีบยร้อยของระบบสายสื่อสารโทรคมนาคม โดยมี นายสุริย์ เปี่ยมงาม รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม