ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 27 เชื่อมซอย 29 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

.

62_4.pdf