ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่พักรางวี ค.ส.ล. ถนนผังเมืองบัญชา ซอย 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2909.pdf