ประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชน ดำเนินการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Doc-18-ก.พ.-2562-1402.pdf