ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนาควิชัย (จากร้านทองสุวรรณา 3 ถึงหน้าวัดอภิสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

62_2.pdf