ประกวดนางสาวมหาสารคาม งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เวลา 19.00 น. ที่เวทีการประกวดสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประกวดนางสาวมหาสารคาม ในการบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวพบปะและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมชมการประกวดดังกล่าวด้วย