ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

-ภายใน 19 กพ 62 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
-ภายใน 26 กพ 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ภายใน 3 มีค 62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
-13 มีค 62 วันสุดท้ายการขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
-17-23 มีค 62 และ 25-31 มีค 62 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
-17 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต (08:00-17:00 น.)
-24 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (08:00-17:00 น.)

สำนักงาน กกต.
http://www.ect.go.th