ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์กุดนางใย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ที่คลองกุดนางใย นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์กุดนางใย เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นที่น่าจดจำของผู้มาเยือน