ตรวจการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสมถวิลราษฎร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. ที่ถนนสมถวิลราฎร (ริมคลองสมถวิล) นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสมถวิลราฎร จากแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม นายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมตรวจโครงการดังกล่าวด้วย