จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองมหาสารคาม งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 1  กุมภาพันธ์ ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองมหาสารคาม งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2562โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพีธี และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก