งานพระราชพิธีราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 15.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล