ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อป อาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อป อาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ประจำปี 2562
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณริมคลองสมถวิล (สะพานสงวนเผ่า)