กิจกรรม วันสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรม วันสื่อมวลชน(นักข่าว) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มีนายสมไชย พจน์วิวัฒน์ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน เนื่องในวันสื่อมวลชน(นักข่าว) ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน ให้การต้อนรับ ณ.ที่โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน ตำบล โคกก่อ