การอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (อสคบ.) ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (อสคบ.) ปี 2562 โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม