การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเมือง (กบอ.)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 13.30 น. นายสายยัณห์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเมือง (กบอ.) อำเภอเมืองมหาสารคาม นายสิทธิ พิพัฒนาชัยกร นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม