โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายสุมิตร สมศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารกองการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ประชุมศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา