โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ. ดร. สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวม ประจำปี 2561พิธี โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน