โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยมี นายสุมิตร สมศรี ผอ.กองการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะสภาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครูสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ สนามสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม