โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 และมอบค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมือง สาย ง1 และ ง2

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 และมอบค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมือง สาย ง1 และ ง2 โดยมีนายประยง กิ่งสีดา ผู้แทนสภาทนายความจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม, ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม, หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าของที่ดินในเขตชุมชนศรีมหาสารคามเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้