โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศล

ที่ศาลาวัดพุทธวนาราม วัดวังน้ำเย็น เวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานพุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วัดพุทธวนาราม วัดป่าวังน้ำเย็น ประจำปี 2561 โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวพบปะและกล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พุทธมามกะในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้จัดการร้านแอนนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ชาวบ้านวังน้ำเย็น และพุทธมามกะจากต่างจังหวัดและจากจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก