โครงการค้นหา คัดกรอง ผู้ป่วยโรดต้อกระจกและภาวะผิดปกติทางสวยตา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการคันหา คัดกรอง ผู้ป่วยโรดต้อกระจกและภาวะผิดปกติทางสวยตา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม