เปิดห้องสมุดสวนดอกแคโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสาคาม เป็นประธานเปิดห้องสมุดสวนดอกแคโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด