เปิดกิจกรรมการอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน และมี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ารับการอบรมจำนวนมาก