เปิดการแข่งกีฬาท้าวมหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ที่สนามกีฬา SML ชุมชนโพธิ์ศรี 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งกีฬาท้าวมหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน โดยมีนายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสุมิตร สมศรีผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 7 โรง ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย