เทศกาลกินเจจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 11.30 น นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลพีน้องชาวมหาสารคามชาวไทยเชื้อ สายจีนในเมืองมหาสารคามอัญเชิญเทพเจ้าประเดิมเทศกาลถือศิลกินเจ ปี 2561ที่วิหารเทพมูลนิธิมหาสารคามการกุศล เต็กก่าจีเสียงเกาะ หลังวัดมหาชัย เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม