ลงพื้นที่แก้ปัญหาดินโคลนปิดกั้นทางระบายน้ำ

ที่ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายบุญเรือง แสนผุ สมาชกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาดินโคลนปิดกั้นทางระบายน้ำบริเวณถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน