มอบบ้านเติมสุข จำนวน 3 ราย ให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช ห้างเทสโก้โลตัสสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุทธาเวช และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และ อสม. ร่วมมอบบ้านเติมสุข จำนวน 3 ราย ให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม