พิธีเปิดเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่น

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เวลา 16.00น. ณ ลานข้างหมู่บ้านสีวลี ถ. เลี่ยงเมือง นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร. สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่น โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี