พิธีเปิดตลาดโต้รุ่งมหาสารคามหลังใหม่

ที่ตลาดโต้รุ่งหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดโต้รุ่งมหาสารคามหลังใหม่ โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย