พิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2561

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 มกราคม เวลา 17.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2561 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน