พิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร ผู้ผ่านการฝึก ครูมวยไทย สำหรับการออกกำลังกาย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร ผู้ผ่านการฝึก ครูมวยไทย สำหรับการออกกำลังกาย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุพัฒพงษ์ สวัสดิ์ภูมิ ผู้แทนกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ร.ต.อ.นิรันนดร์ ยศพล ประธานสมาคมมวยสภาภาคอีสาน อ.ดร.ประดิษฐ์ ฤทธิ์โคตร หัวหน้าค่ายมวยศรีมงคล และค่ายมวยดาบรันสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้