พิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เวลา 07.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก