พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 07.00 น. ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักวานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีคณะหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมในงานพิธีดังกล่าวด้วย