พิธีทำบุญตักบาตรสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูผู้อาวุโสทรงคุณค่า

เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวลา 08.00 น นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม “พ่อเมือองมหาสารคาม นำสมาชิกในครอบครัวเมืองมหาสารคามทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เมืองมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุข สุขเพราะเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้อง เอื้ออาทร มีท่านผู้ว่าเป็นผู้นำและพีี่น้องประชาชนเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเมืองมหาสารคาม พร้อมกันนี้เทศบาลฯได้มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูผู้อาวุโสทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์แก่เมืองมหาสารคาม จำนวน 10 ท่าน