พัฒนาทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และขยะสะสม ในเขตเทศบาล

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สท.บุญเรือง แสนผุ , นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และขยะสะสม ในเขตเทศบาล รวมทั้งหมดจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณศูนย์กีฬาชุมชนโพธิ์ศรี 2 จำนวน 1 จุด ปริมาณขยะ 1 รถสิบล้อ, หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน 1 จุด ปริมาณขยะ 1 รถหกล้อ และถนนมนตรีบำรุงบริเวณทางเข้าวัดป่าประชาบำรุง จำนวน 2 จุด ปริมาณขยะ 1 รถสิบล้อ ซึ่งกิจกรรมเเล้วเสร็จในเวลาประมาณ 12.00 น. ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันลดปริมาณขยะ และดูแลความสะอาดบ้านของเราร่วมกันด้วยนะคะ 💕 พบเห็นปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ โปรดแจ้ง สำนักการสาธารณสุขฯ โทร. 043-735573-6 ต่อ 119 หรือ 120 วันเวลาราชการ