พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผดุงนารี อ. เมือง จ. มหาสารคาม ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้