ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมไปรยนันท์ นพ. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ นางฉวี แก้วกล้า หัวหน้าปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้รับแจ้งประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ที่โรงแรมไปรยนันท์ ข้างโต้งไก่ย่าง