ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสาคาม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564