ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาพลเมืองเทศบาล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาพลเมืองเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยกองฝ่าย ห้วหน้าส่วนบริหารงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาพลเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคามขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมมารินทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม และเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดการประชุมจึงได้มีการเชิญคณะกรรมและผู้ที่เกี่ยงข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้