ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3

ที่ห้องประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคุณาวุฒิ ไชยคำภา รองปลัดเทศบาล ร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายวีระชัย เพชรดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน