ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 21

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 21 ช่วงผนังกั้นดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-1.pdf