ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บริเวณรอบพระประธานกันทรวิชัย ของวันที่ 8 กันยายน เวลา 07.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครั้งที่สองในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก