ทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งใหม่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ , ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ , นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งใหม่ เพื่อเตรียมเปิดตลาดโต่รุ่งใหม่ในวันที่ 9 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ ณ ที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม