ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 26 มกราคม เวลา 16.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.ศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวนการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย